рух

РУХ - спосіб реалізації суперечності буття, форма його існування. Будь-яке явище одночасно виступає як "щось", тобто є визначеним (конечним, абсолютним, одиничним і т. д.), і як "інше", невизначене (як прояв безконечного, відносного, загального і т. д.). Існуюче таким чином протиріччя у поєднанні "щось" та "іншого" виступає як Р. Складність теоретичного проникнення в сутність Р. обумовлюється неочевидністю його зв'язку з протиріччям. Тому історичне пізнання Р. здійснювалося поступово й опосередковано: через з'ясування всезагального його характеру, співвідношення з речами, спокоєм тощо. Всезагальність Р. - одна з вихідних і провідних ідей, яка висловлювалася стародавніми філософами Китаю, Індії, Греції. Сутність цієї ідеї яскраво виразив Геракліт у відомому "все тече". Він же висловив здогад про зв'язок Р. з боротьбою протилежностей Д. умка про всезагальність Р. обстоювалася пізніше Толандом, Гольбахом, Дидро, Ламетпрі та ін., які тяжіли до механістичного розуміння Р. Гегель вва-' жав, що "протиріччя ... рухає світом", отже, безпосередньо пов'язав Р. із суперечністю буття. У марксизмі Р. розглядався як атрибут, форма і спосіб буття матерії, як породження "єдності і боротьби протилежностей" і визначався як "зміна взагалі". Відрив Р. від його суперечливої сутності призводив до того, що цю сутність шукали поза його межами (форму у Аристотеля і Томи Аквінського, "божественний першопоштовх" у Ньютона та ін.), або тлумачили його як самодостатню сутність безвідносно до носіїв суперечностей ("енергетизм" Оствальда) А. бстрагування Р. від його носіїв породжує ще один наслідок - релятивізм, тобто ігнорування моменту спокою, який завжди присутній у Р. Ігнорування моменту спокою приводило в історії філософії до уявлення про буття як про певну ілюзію (релятивізм Кратила, актуалізм Джентиле та ін.), а відкидання моменту змінюваності викликає картину буття як єдиного і нерухомого (Парменід та інші елеати). В сучасній філософії суперечливий характер Р. розкривається за допомогою понять "межа", "поверхня". Так, Дельоз, спираючись на філософію стоїків і феноменологію Гуссерля, розглядає Р. у формі "подій", які є відношеннями тіл у світі, але самі не є тілами. За Дельозом, треба шукати головний сенс - те "нейтральне", у якому немає різниці між специфічним і загальним, одиничним і універсальним, особовим і безособовим, тобто те, у якому знімаються і відроджуються протиріччя. У відповідності до конкретних ситуацій Р. існує в нескінченній кількості проявів, форм. Типами Р. є становлення і деградація, розвиток (прогрес і регрес), оновлення. Важливе значення проблема Р. і суперечностей завжди мала в суспільній теорії і практиці. Найпослідовніше вона виявилася в марксизмі, який розглядав класову боротьбу як рушійну силу історії. Через суперечливі відносини суб'єктів і об'єктів, людини і суспільства розглядають суспільні процеси Адорно і Габермас, Маркузе та ін. Суперечливий характер Р. пізнання досліджується в позитивізмі (Кун, Тулміе, Феєрабенд та ін.), критичному раціоналізмі Поппера, "новому раціоналізмі" Башляра, генетичній епістемології Піаже та ін.
В. Кизима

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. - К. : Абрис (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). . 2002.

Синонимы:

Смотреть что такое "рух" в других словарях:

  • Рух — Рух  многозначный термин. В арабском языке два слова при транскрипции на кириллицу пишутся одинаково: дух, душа, привидение ( араб. روح‎‎ рух) ладья (шахматы), лицо ( араб. رخ‎‎ рух) Птица Рух мифологическое существо, представляемое в виде… …   Википедия

  • Рух — дух; душа, которая дает телу жизнь. В Коран говорится о том, что сведений о душе Аллахом дано людям немного: «Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай: Дух [нисходит] по повелению Господа моего. Но вам [об этом] дано знать очень мало » (17: 85) …   Ислам. Энциклопедический словарь.

  • рух — сущ., кол во синонимов: 1 • птица (723) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • рух — [рух] ху, м. (ў) ру/с і, мн. хие, х іў …   Орфоепічний словник української мови

  • Рух — іменник чоловічого роду назва кількох політичних течій і партій …   Орфографічний словник української мови

  • рух — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • рух — у, ч. 1) філос. Спосіб існування матерії, який полягає в безперервній зміні всього сущого і виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності простору і часу. 2) Процес розвитку, внаслідок якого відбувається зміна якості предмета,… …   Український тлумачний словник

  • рух — суматоха, волнение, тревога , укр., блр. рух движение , чеш., слвц., польск. ruch движение . Отсюда рушить. Ср. лит. rušus деятельный , ruošus – то же, rušėti быть деятельным , лтш. rùoss подвижный, деловой , rusenis рыхлый снег , лит. ruõšti …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • рух — I [رخ] рӯй, ҳар як аз барҷастагиҳои ду ҷониби рӯй, гуна, чеҳра ораз, рухсора; рух додан рӯй додан, воқеъ шудан II [رخ] варз. мӯҳрае аз мӯҳраҳои шоҳмот, ки ба шакли бурҷ аст III [رخ] парандаи афсонавии мавҳум ва бисёр бузург …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • РУХ —         (RUCH) назв. гос. предприятия ПНР. Занимается распространением печати, изд. литературы, в т. ч. филат., имеет широкую сеть филат. магазинов. Изд. мотивные каталоги («В. И. Ленин на почт, марках», «Освоение космоса» и др.). С 1950 по 1974… …   Большой филателистический словарь

Книги

Другие книги по запросу «рух» >>

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.